M E L K – Tidskrift

2. utgave av MELK fikk en ny oppdatert layout, som er enda renere enn første utgave. Vi har nå en primærfarge som endres fra nummer til nummer, basert på utgavens tematikk.

 

DATO: 2017
KLIENT: MELK
TAG: MELK, Tidskrift, magasin, layout
NETTSIDE: www.melkmag.com